Vittal Babaji

Sri Sri Sri Vittalananda Saraswati (Vittal Babaji)

by Shri Krishna Murthyji   Vittal Babaji appeared as a 7 year old boy at Pandharpur in Maharasthra, India. He […]